Hipnoterapia podczas pracy z pacjentem wykorzystuje hipnozę. Dzięki temu hipnoterapeuta ma możliwość dotarcia do podświadomości klienta, a co za tym idzie, może zmienić w niej negatywne emocje i stany przy pomocy sugestii.

Hipnoterapię bezwzględnie powinien przeprowadzać wykwalifikowany i doświadczony hipnoterapeuta. Poddanie się temu rodzajowi terapii osobie, która nie jest specjalistą w tej dziedzinie, najprawdopodobniej odbędzie się ze szkodą dla klienta. Dlatego bardzo duży nacisk kładę na edukację i doszkalanie się. Chcę być pewna, że rozwiązania, jakie oferuję moim klientom, a także proponowany przeze mnie program leczenia, wpłyną na nich pozytywnie i przyczynią się do uzyskania pożądanych efektów.

Stan hipnozy to odmienny stan świadomości, coś pomiędzy snem, a jawą. Stan, w jaki wprowadzany jest klient, nie ma absolutnie związku z hipnozą sceniczną! Wprowadzenie w stan hipnozy ułatwia hipnoterapeucie dotarcie do podświadomości klienta, jednak hipnoterapeuta nie jest w stanie zrobić niczego bez zgody osoby w stanie hipnozy. Taka osoba dokładnie wie, gdzie się znajduje i co się z nią dzieje. Ważne jest, aby osoba poddająca się temu rodzajowi terapii była przekonana co do celu, jaki chce osiągnąć i akceptowała problem, z którym przychodzi. Jeśli ktoś zgłasza się pod wpływem nacisków osób trzecich to, podobnie jak w tradycyjnej terapii, leczenie będzie zdecydowanie utrudnione, a czasem wręcz niemożliwe.